Παρασκευή, 10 Φεβρουαρίου 2017

ST' CLASS: Unit 5: Travelling through time

Συνήθιζα να...

Ερώτηση και άρνηση:

 
Κοιτάξτε τις εικόνες και περιγράψτε πώς συνήθιζαν να ζουν οι άνθρωποι το 1870 στην Αμερική!


Now watch the film and write more about the past!Εξάσκηση!
Κάνε κλικ στην εικόνα!


B' class: Carnival: Freeze! - Πάγωσε!


Χρωματίζω, γράφω και διαβάζω!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...