Τρίτη, 28 Μαρτίου 2017

E' class unit 7: ''Going back in time'' - Simple Past (Αόριστος) - Past Continuous (Παρατατικός)

A. Simple Past - Απλός Αόριστος
   Στα Ελληνικά είναι ο Αόριστος

Το ρήμα ''to be'' = Ήμουν


Ομαλά ρήματα: π.χ. work = εργάζομαιΟρθογραφικοί κανόνες: 
Ανώμαλα ρήματα:

Pronunciation = ΠροφοράΛέξεις - κλειδιά:
Αποτέλεσμα εικόνας για past simple keywordsExamples - Παραδείγματα:
Άσκηση για το σπίτι:
 Στο τετράδιό σας να γράψετε τα ομαλά ρήματα στον Απλό Αόριστο:

Watch the video!

   created by Doxa SkenteridouClick on the picture to watch the video about Shakespeare!
Click on the picture to watch the story of Hamlet and do the exercises!
Game: Click on the picture!
B': Past Continuous - Aόριστος Διαρκείας
Στα Ελληνικά είναι ο Παρατατικός

Short answers - Σύντομες απαντήσεις:Ισχύουν οι ίδιοι ορθογραφικοί κανόνες που ισχύουν και στον Ενεστώτα Διαρκείας( Present Continuous) στο ρήμα:

Examples:

Ασκήσεις για την τάξη:
1. Click on the picture!
2. Click on the picture!3. Click on the picture!
Άσκηση για το σπίτι:
What was everyone doing at this time six months ago?


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...