Παρασκευή, 9 Σεπτεμβρίου 2016
Γ' - Δ' class: Επανάληψη ''υπάρχει'' / ''υπάρχουν'' - ''there is'' / ''there are''

Κάνε κλικ στην εικόνα για να παίξεις!

Γ' - Δ' class:Επανάληψη του ρήματος ''μπορώ'' - ''can''

Κάνε κλικ στην εικόνα!

Γ' - Δ' class: Επανάληψη του ρήματος ''έχω'' - ''have got''

Κάνε κλικ στην εικόνα για να παίξεις!

Γ'- Δ' class: Eπανάληψη του ρήματος ''είμαι'' - ''to be''

Κάνε κλικ στην εικόνα για να παίξεις!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...