Πέμπτη, 19 Μαΐου 2016

Δ' class: Greek Easter habits - Simple Present

Our Easter book!

Click!

More presentations from Doxa

Ε' class Unit 8: All about stories - Simple Past / Past Continuous(Αόριστος / Παρατατικός)

Click and listen!
 The second time note down as many Past Simple irregular verbs as you can!

Γ' class Magic Book 2 - Unit 7: Arthur and his family = Ο Αρθούρος και η οικογένειά του

Lesson 2: We can't find Arthur = 
Δεν μπορούμε να βρούμε τον Αρθούρο

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...