Τετάρτη, 23 Μαρτίου 2016

A spring jigsaw puzzle

Click on the picture to do the puzzle!

                                                                                                    created by Doxa Skenteridou

Ε' class: Συνηθισμένες εκφράσεις με το ρήμα ''get'' = παίρνω


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...