Δευτέρα, 7 Μαρτίου 2016

E' class unit 7: ''Going back in time'' - Past Continuous - Aόριστος Διαρκείας

Στα Ελληνικά είναι ο Παρατατικός

Short answers - Σύντομες απαντήσεις:
Ισχύουν οι ίδιοι ορθογραφικοί κανόνες που ισχύουν και στον Ενεστώτα Διαρκείας( Present Continuous) στο ρήμα:


Examples:Ασκήσεις για την τάξη:
1. Click on the picture!2. Click on the picture!3. Click on the picture!
Άσκηση για το σπίτι:
What was everyone doing at this time six months ago?


Γ' class - Magic Book 2 - Unit 5: The animal school = Το σχολείο των ζώων

Lesson 3: A bright world

                              Ένας φωτεινός κόσμος
Κάνε κλικ στην εικόνα!
Εικονίδιο

Γ' class - Magic Book 2 - Unit 5: The animal school = Το σχολείο των ζώων


Lesson 2: Lessons at the animal school

                           Μαθήματα στο σχολείο των ζώων 

Γ' class - Magic Book 2 - Unit 5: The animal school = Το σχολείο των ζώων

Lesson 1: School is fun

                     Το σχολείο είναι διασκεδαστικό

B' class: The English Alphabet - Το Αγγλικό Αλφάβητο


B' class: Alphabet Songs - The Letter Zz (ζεντ))


B' class: Alphabet Songs - The Letter Yy(γουάι)

B' class: Alphabet Songs - The Letter Xx(εξ)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...