Τρίτη, 28 Ιουνίου 2016

E' class: Lollipop

Β' - Γ' class: Clothes = Ρούχα

- What are you wearing? = Τι φοράς;
-Ι'm wearing ... =  Φοράω...

Δ' class: Ενεστώτας Απλός και Ενεστώτας Διαρκείας (Ακουστική εξάσκηση)

Κάνε κλικ στην εικόνα!


B' class: How old are you? = Πόσων χρόνων είσαι; (Ακουστικό παιχνίδι)

Κάνε κλικ στην εικόνα!
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...