Σάββατο, 26 Μαρτίου 2016

Δ' class: Απλός Ενεστώτας (Simple Present)

Click on thew picture to play!

Γ' - Δ' class: Verbs = Ρήματα - Επανάληψη

Μαθαίνω:
ρωτάω, καθαρίζω, έρχομαι, κόβω,

σκιτσάρω, πίνω, τρώω, δίνω,

πηγαίνω, γελάω, κοιτάζω, παίζω,

διαβάζω, τρέχω, τραγουδώ, κάθομαι,

σταματώ, περπατώ, εργάζομαι, γράφω.


Κάνε κλικ στην εικόνα για να παίξεις το παιχνίδι!

Δ' class: At the restaurant - Στο εστιατόριο
Γ' class: Can = Μπορώ - Ακουστική άσκηση

Κάνε κλικ στην εικόνα!

Τετάρτη, 23 Μαρτίου 2016

A spring jigsaw puzzle

Click on the picture to do the puzzle!

                                                                                                    created by Doxa Skenteridou

Ε' class: Συνηθισμένες εκφράσεις με το ρήμα ''get'' = παίρνω


Παρασκευή, 11 Μαρτίου 2016

D' class: Don't Worry Be Happy - Μην ανησυχείτε Να είστε χαρούμενοι


Here's a little song I wrote 
Εδώ είναι ένα μικρό τραγούδι που έγραψα

You might want to sing it note for note
Ίσως θέλετε να το τραγουδήσετε νότα προς νότα
 
Don't worry be happy 
Μην ανησυχείτε, να είστε χαρούμενοι

In every life we have some trouble
Σε κάθε ζωή υπάρχουν προβλήματα

When you worry,you make it double
Όταν ανησυχείτε,τα διπλασιάζετε
 
Don't worry, be happy
Μην ανησυχείτε, να είστε χαρούμενοι
(Don't worry, be happy now)

Don't worry
Be happy
Don't worry, be happy
Don't worry
Be happy
Don't worry, be happy

Ain't got no place to lay your head 
Δεν υπάρχει κρεβάτι να γείρετε το κεφάλι σας 

Somebody came and took your bed
Κάποιος ήρθε και πήρε το κρεβάτι σας

Don't worry, be happy 
Μην ανησυχείτε, να είστε χαρούμενοι

The land lord say your rent is late
Ο σπιτονοικοκύρης σας λέει ότι το νοίκι σας άργησε
 
He may have to litigate
Ίσως χρειαστεί να πάτε σε δίκη
 
Don't worry, be happy 
Μην ανησυχείτε, να είστε χαρούμενοι
(Look at me I am happy)

Don't worry, be happy 
Μην ανησυχείτε, να είσαι χαρούμενοι

Here I give you my phone number 
Σας δίνω το τηλέφωνό μου

When you worry call me
Όταν ανησυχείτε, τηλεφωνήστε μου

I'll make you happy
Θα σας κάνω χαρούμενους 

Don't worry, be happy
Μην ανησυχείτε, να είστε χαρούμενοι
 

Ain't got no cash, ain't got no style 
Δεν υπάρχουν χρήματα, δεν υπάρχει στυλ

Ain't got no girl to make you smile
Δεν υπάρχει κανένα κορίτσι να σας κάνει να γελάσετε
 
But don't worry be happy
Αλλά μην ανησυχείτε, να είστε χαρούμενοι

Cause when you worry 
Επειδή όταν ανησυχείτε

Your face will frown
Το πρόσωπό σας θα συνοφριωθεί
 
And that will bring everybody down 
Και αυτό θα χαλάσει τη διάθεση όλων

So don't worry, be happy 
Γι' αυτό μην ανησυχείτε, να είστε χαρούμενοι
(don't worry, be happy now)

Don't worry
Be happy
Don't worry, be happy
Don't worry
Be happy
Don't worry, be happy


Now there is this song I wrote 
Τώρα υπάρχει αυτό το τραγούδι που έγραψα

I hope you learn it note for note 
Ελπίζω να το μάθετε νότα προς νότα

Like good little children 
Σαν καλά παιδάκια

Don't worry, be happy
Μην ανησυχείτε, να είστε χαρούμενοι
 
Listen to what I say
Ακούστε τι  έχω να σας πω

In your life expect some trouble 
Στη ζωή σας να περιμένετε κάποια προβλήματα

When you worry 
όταν ανησυχείτε

You make it double 
Τα διπλασιάζετε

But don't worry
Αλλά μην ανησυχείτε

Be happy, be happy now
Να είστε χαρούμενοι, να είστε χαρούμενοι τώρα

Don't worry
Μην ανησυχείτε

Be happy
Να είστε χαρούμενοι

Don't worry, be happy
Μην ανησυχείτε, να είστε χαρούμενοι

Don't worry
Μην ανησυχείτε

Be happy
Να είστε χαρούμενοι

Don't worry, be happy
Μην ανησυχείτε, να είστε χαρούμενοι


Don't worry 
Μην ανησυχείτε

Don't worry don't do it, be happy 
Μην ανησυχείτε, μην το κάνετε, να είστε χαρούμενοι

Put a smile on your face 
Βάλτε ένα χαμόγελο στο πρόσωπό σας

Don't bring everybody down like this
 Μην χαλάτε τη διάθεση όλων με αυτό τον τρόπο

Don't worry
Μην ανησυχείτε


It will soon pass whatever it is 
Σύντομα θα περάσει ό,τι κι αν είναι

Don't worry, be happy 
Μην ανησυχείτε, να είστε χαρούμενοι

I'm not worried, I'm happy
Εγώ δεν ανησυχώ, εγώ είμαι χαρούμενος

Δευτέρα, 7 Μαρτίου 2016

Γ' class - Magic Book 2 - Unit 5: The animal school = Το σχολείο των ζώων

Lesson 3: A bright world

                              Ένας φωτεινός κόσμος
Κάνε κλικ στην εικόνα!
Εικονίδιο

Γ' class - Magic Book 2 - Unit 5: The animal school = Το σχολείο των ζώων


Lesson 2: Lessons at the animal school

                           Μαθήματα στο σχολείο των ζώων 

Γ' class - Magic Book 2 - Unit 5: The animal school = Το σχολείο των ζώων

Lesson 1: School is fun

                     Το σχολείο είναι διασκεδαστικό

B' class: The English Alphabet - Το Αγγλικό Αλφάβητο


B' class: Alphabet Songs - The Letter Zz (ζεντ))


B' class: Alphabet Songs - The Letter Yy(γουάι)

B' class: Alphabet Songs - The Letter Xx(εξ)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...