Πέμπτη, 12 Νοεμβρίου 2015

B' class:Alphabet Songs - The Letter Dd (ντίι)


B' class:Alphabet Songs - The Letter Cc (σίι)


Β' class: Alphabet Songs - The Letter Bb (μπίι)

B' class: Alphabet Songs - The Letter Aa (έι)


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...