Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου 2015

E' class: ''A Day in my Life''

By Constantine K. E'2 classBy Manolis T.  E' 3 class
                    By Kostis B.   E'3 class

               By Theodora M.   E'1 class                         By Helen M.   E'3 class


By Konstantine K.   E'3 class
By George M.   E'3 classBy Demeter  N.       E'3 class

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...