Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου 2015

E' class: ''A Day in my Life''

By Constantine K. E'2 class







By Manolis T.  E' 3 class




                    By Kostis B.   E'3 class





               By Theodora M.   E'1 class



                         By Helen M.   E'3 class






By Konstantine K.   E'3 class








By George M.   E'3 class







By Demeter  N.       E'3 class

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...