Πέμπτη, 8 Οκτωβρίου 2015

B' class: If you are happy and you know it - Εάν είσαι χαρούμενη-ος και το ξέρεις


ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ - FEELINGS


B' class: Numbers Song 1-10 / Το τραγούδι των αριθμών 1-10

B' class: Fruit Song - Το τραγούδι των φρούτων

B' class: The Food Song - Το τραγούδι των φαγητών

Ε' class: ''A Day in my Life''

By Iliana  E'1 classBy Joanna  E'3 class

                        By Emmanuel  E'3 class                      By Gabriella   E'3 classBy Alkis   E'3 class


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...