Τρίτη, 9 Ιουνίου 2015

Γ' class: The Honey Bee Race


Δ' class:Heidi, Girl of the Alps

A' - B' class: English Nursery Rhymes for children

Γ' class: The alphabet with phrases

Δ' class: Present Simple or Present Continuous?

Ενεστώτας Απλός ή Ενεστώτας Διαρκείας;
Κάνε κλικ στην εικόνα για να παίξεις!


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...