Τετάρτη, 11 Μαρτίου 2015

Γ' class: Οι προσωπικές αντωνυμίες και το ρήμα ''είμαι''(to be)


Γ' class: Οι Ημέρες της Εβδομάδας - The Days of the Week

Αποτέλεσμα εικόνας για days of the weekΓ' class: Ρούχα - Clothes


Γ' class: Aντίθετα Επίθετα


Γ' class:Το ρήμα ''μπορώ''


What can you do?


Γ' class: fruit and vegetables

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...