Πέμπτη, 12 Φεβρουαρίου 2015

Works of art by the students


By Mary K. Γ'1 class







By Eugenia M.    Α'2 class








By Bessie P.   Γ'1 class








By Anastasia K.   Γ'3 class
from Gogo's stories







By George P.         Γ'3 class
from Magic Book 2









Δ' CLASS:PETS

clay birds made by Valantis K.   
Δ'1 class




                             By  Kelly  Ef.   Δ'1 class






                              By Antigoni A.  Δ'1  class






                               By Tasos K.  Δ'1  class







By John K. Δ'1 class







By Natasha K.   Δ'1 class






By Chrisa G. Δ'1 class







By Valantis K. Δ΄1 class






By Emannuel M.    Δ'3 class






By Jordan  D.   Δ'2 class




By Gabriella D.   Δ'3 class







By John An.   Δ'1  class






By Theodora M.   Δ' 1 class





By Cleo  Δ'1 class







By Nicole K.    Δ'2  class







By Joanna  G.   Δ'3 class            1.

                                                                                         2.







By Bill K.   Δ'3 class







By Philip L.   Δ'3 class






By Manos T.   Δ'3  class







By Helen M.   Δ'3 class







By Alexia  H.   Δ'2 class






By Sophia T. Δ'3 class









By Athena G.    Δ'2 class





By Anastasia L.      Δ'2  class





By Stelios S.  Δ'2  class





By Helen T.    Δ'2  class





By Valantis K.     Δ'1  class





By Konstantine K.    Δ'2  class





              By Stella Ch.    Δ'3  class





                 By Stella S.   Δ'2  class



By Nick L.  Δ'2  class
 \


              By  Frideriki K.   Δ'2 class



              By Alkis P.    Δ'2  class



By Sophia T.   Δ'3  class



          By  Ilianna T. Δ'1  class




By Philip K.  Δ'2  class

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...