Πέμπτη, 2 Οκτωβρίου 2014

Δ' class - unit 1: Numbers

Count to 50!
Μέτρησε μέχρι το 50!

video                              Count to 100 and even more!
              Μέτρησε μέχρι το 100 και ακόμη περισσότερο!

video

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...