Τετάρτη, 4 Ιουνίου 2014

Βy ΣΤ' 2 class
 end-of-the year poster


                By Joanna K.  Γ'3 classBy George P. 
Γ'3 class                                      By Domna K.
                                            Γ'1 class

Christmas posters by Γ'- Δ' class
By Theano P.
Γ'1 class

By Nicole T.  
Γ'1 class 

 By Eleana S.
Γ'1 class
By Thanasis T.
Γ'1 class 
Βy Demeter Z. 
Γ'1 class 

By Constantine I.
Γ'1 class
By Bessie P.
Γ'1  class


                                     By Gregory K.
                                      Γ'3 class
By Alkis P.
Δ' class

                              Βy Konstantis K.
                                    Δ'3 class                                        By Bill K.
                                        Δ'3 class
                                 By Sophia L.
                                 Δ'3 class

                                      By Manos T. 
                                      Δ'3 class                     
                     a  rhyme by Theano P. 
                        Γ'1 class
                    


                         By Vanantis K.
                                Δ'1 class

   By Valantis K.
                          Δ'1 class


                             


 By Vanantis K.
                                Δ'1 class
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...