Κυριακή, 30 Μαρτίου 2014

Farm animals - Ζώα της φάρμας

                                                       created by Doxa Skenteridou

Sea animals - Ζώα της θάλασσας

                                                        created by Doxa Skenteridou

Wild animals - Άγρια ζώα

                                                        created by Doxa Skenteridou

Forest animals - Ζώα του δάσους

                                                         created by Doxa Skenteridou

Birds - Πουλιά / Πτηνά

                                                        created by Doxa Skenteridou
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...