Κυριακή, 30 Μαρτίου 2014

Farm animals - Ζώα της φάρμας

video
                                                       created by Doxa Skenteridou

Sea animals - Ζώα της θάλασσας

video
                                                        created by Doxa Skenteridou

Wild animals - Άγρια ζώα

video
                                                        created by Doxa Skenteridou

Forest animals - Ζώα του δάσους

video
                                                         created by Doxa Skenteridou

Birds - Πουλιά / Πτηνά

video
                                                        created by Doxa Skenteridou
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...