Πέμπτη, 26 Σεπτεμβρίου 2013

Δ' class - unit 1: school things

Δ' class - unit 1: Numbers from 1 to 100 (Αριθμοί από το 1 έως το 100)

                              
Numbers - Οι αριθμοί στα Αγγλικά

Άκου το τραγούδι με τους αριθμούς!
Κάνε κλικ στην εικόνα για να ακούσεις τους αριθμούς στα αγγλικά!
Κάνε κλικ στις εικόνες για να παίξεις τα παιχνίδια!

Ordinal numbers in Εnglish - 
 τακτικοί αριθμοί στα Αγγλικά (δείχνουν σειρά π.χ πρώτος, δεύτερος, τρίτος κτλ.)

Κάνε κλικ στην εικόνα για να ακούσεις τους τακτικούς
 αριθμούς!


Δ' class - unit 1:The rules of the classroom

Watch this! 

The rules of the classroom

 Οι κανόνες της τάξης
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...