Παρασκευή, 31 Μαΐου 2013

THE THREE LITTLE PIGS


THE THREE LITTLE PIGS
ΤΑ ΤΡΙΑ ΓΟΥΡΟΥΝΑΚΙΑ

A patient is talking to a doctor :
-Doc, I'm suffering from amnesia.
-How long have you had it?
-Had what?

(patient=ασθενής, suffer= υποφέρω, amnesia= αμνησία, how long?= πόσον καιρό;)

A hungry donkey was tied to a rope eight metres long. About thirty metres away there was a pile of fresh carrots. The donkey wanted to eat those carrots. How did he reach them?

(was tied = ήταν δεμένος, a pile of =  ένας σωρός από, reach = φτάνω)
The answer was found by John P.  : The donkey was tied to a rope, but the rope was not tied anywhere!!!
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...