Σάββατο, 28 Μαρτίου 2015

A' - B' class


Δ' class: Ερωτηματικές αντωνυμίες (Επανάληψη)


A' - B' class


Γ' class: Food


Δ' class: jobsΠέμπτη, 26 Μαρτίου 2015

Song: Mamma mia


video
                               video made by Hanna Olsson

         Mamma mia - THE ABBA
I've been cheated by you since I don't know when
Με εξαπατάς από τότε που κι εγώ δεν ξέρω πότε

So I made up my mind, it must come to an end
Γι' αυτό αποφάσισα, αυτό πρέπει να τελειώσει

Look at me now, will I ever learn?
Κοίταξέ με τώρα, θα μάθω ποτέ;

I don't know how but I suddenly lose control
Δεν γνωρίζω πώς μα ξαφνικά χάνω τον έλεγχο

There's a fire within my soul
Υπάρχει μια φωτιά μέσα στην ψυχή μου

Just one look and I can hear a bell ring
Μόνο μια ματιά και ακούω κουδούνι να χτυπάει

One more look and I forget everything, w-o-o-o-oh
Άλλη μια ματιά και  ξεχνώ τα πάντα, ω

Mamma mia, here I go again
Θεούλη μου, εδώ είμαι πάλι

My my, how can I resist you?
Θεέ μου, πώς μπορώ να σου αντισταθώ;

Mamma mia, does it show again?
Θεούλη μου, φαίνεται ξανά;

My my, just how much I've missed you
Θεέ μου, το πόσο μου έχεις λείψει

Yes, I've been brokenhearted
Ναι, είμαι πληγωμένη-ος

Blue since the day we parted
Θλιμμένη-ος από τη μέρα που χωρίσαμε

Why, why did I ever let you go?
Γιατί, γιατί σε άφησα να φύγεις;

Mamma mia, now I really know,
Θεούλη μου, τώρα αληθινά ξέρω

My my, I could never let you go.
Θεέ μου, δεν θα μπορούσα ποτέ να σε αφήσω να φύγεις.

I've been angry and sad about things that you do
Είμαι θυμωμένη-ος και λυπημένη-ος για πράγματα που κάνεις

I can't count all the times that I've told you we're through
Δεν μπορώ να μετρήσω όλες τις φορές που σου είπα ότι χωρίζουμε

And when you go, when you slam the door
Και όταν φεύγεις, όταν χτυπάς πίσω σου την πόρτα

I think you know that you won't be away too long
Νομίζω ξέρεις ότι δεν θα είσαι μακριά για πολύ

You know that I'm not that strong.
Ξέρεις ότι δεν είμαι τόσο δυνατή-ός.

Just one look and I can hear a bell ring
Μόνο μια ματιά και ακούω  κουδούνι να χτυπάει

One more look and I forget everything, w-o-o-o-oh
Άλλη μια ματιά και ξεχνάω τα πάντα, ω

Mamma mia, here I go again
Θεούλη μου, εδώ είμαι ξανά

My my, how can I resist you?
Θεέ μου, πώς μπορώ να σου αντισταθώ;

Mamma mia, does it show again?
Θεούλη μου, φαίνεται ξανά;

My my, just how much I've missed you
Θεέ μου, απλά το πόσο μου έλειψες

Yes, I've been brokenhearted
Ναι, ήμουν πληγωμένη-ος

Blue since the day we parted
Θλιμμένος-η από τη μέρα που χωρίσαμε

Why, why did I ever let you go?
Γιατί, γιατί σε άφησα να φύγεις;

Mamma mia, even if I say
Θεούλη μου, ακόμη κι αν πω 

Bye bye, leave me now or never
Αντίο, παράτησέ με εδώ και τώρα

mamma mia, it's a game we play
Θεούλη μου, είναι ένα παιχνίδι που παίζουμε

Bye bye doesn't mean forever
Το αντίο δεν σημαίνει για πάντα

Mamma mia, here I go again
Θεούλη μου, εδώ είμαι ξανά

My my, how can I resist you?
Θεέ μου, πώς μπορώ να σου αντισταθώ;

Mamma mia, does it show again?
Θεούλη μου, φαίνεται πάλι;

My my, just how much I've missed you
Θεέ μου, απλά το πόσο μου έχεις λείψει 

Yes, I've been brokenhearted
Ναι, ήμουν πληγωμένη-ος

Blue since the day we parted
Θλιμμένη-ος από τη μέρα που χωρίσαμε

Why, why did I ever let you go
Γιατί, γιατί, σε άφησα ποτέ να φύγεις

Mamma mia, now I really know
Θεούλη μου, τώρα, αληθινά γνωρίζω

My my, I could never let you go
Θεέ μου, δεν θα μπορούσα ποτέ να σε αφήσω να φύγεις

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...